Други

Съдружно и паралитично кривогледство

Съдружно и паралитично кривогледство
(0 от 0 гласували)

Съдружно и паралитично кривогледство

 

Съдружното кривогледство представлява изразено отклонение на едното око при запазен нервно-мускулен апарат. То се появява в детска възраст /1-3 години/. Отклонението на окото може да не е постоянно, но то обикновено предшествува трайното кривогледство.

Съдружното кривогледство се отличава от паралитичното по някои особености:
1. Изследвани двете очи поотделно имат напълно запазена подвижност;
2. Ъгълът на кривене е винаги еднакъв независимо от посоката на погледа;
3. Ако закрием здравото око, то ъгълът на отклонение е равен на ъгълът на отклонение на здравото око;
4. Липсва двоене на образите, световъртеж, лъжлива локализация на предметите в пространството, няма и компенсаторно наклоняване на главата за избягване на двойни образи.

Причините за появата на съдружно кривогледство са различни. На първо място са нарушенията в пречупвателната способност на очите /далекогледство и късогледство/, които променят относителното съот ветствие между акомодацията и физиологичната конвергенция /събиране на зрителните оси/. Значение имат вроденото намаление на зрението, придружено от мускулно неравновесие, както и някои анатомични особености на очницата и вътрешните очни мускули. Когато кривогледото око се отклони веднъж от нормалното положение, то не фиксира вече с анатомичната си фиксационна точка, намираща се върху ретината. Затова зрителната острота на отклоненото око силно намалява /амблиопия/.

Лечението на съдружното кривогледство е сложно и продължително. На първия етап се полагат грижи за възтановяване на зри телната острота на засегнатото око. Предписват се очила с корекционни стъкла и се провеждат упражнения със закриване на здравото око. Това е т.н. преоптично лечение. След като се възтанови зрителната острота се създават условия за развитие на двуочното зрение и се провежда т.н. ортоптично лечение. Когато ъгълът на отклонение на окото е голям, тогава мускулното равновесие се възтановява по оперативен начин. При малки деца лечението на съдружното кривогледство трябва да започне възможно най-рано /най-късно до 3-годишна възнраст/ и да се провежда упорито и продъл жително. След 14-годишна възраст лечение на намалена зрителна острота е почти невъзможно. Тогава се прилага оперативно лечение за изправяне на очните оси, но функционално излекуване на кривогледството не е възможно.


Паралитичното кривогледство се характеризира със следните белези:
1. Подвижността на очната ябълка на кривогледото око е ограничена в зоната на действие на засегнатия мускул;
2. Ъгълът на кривенето се увеличава по посока на парализирания мускул;
3. При опит да се фиксира предмет със засегнатото око болният отклонява здравото си око много повече, отколкото е било отклонено кривогледото око;
4. Когато гледат само със засегнатото око, болните се оплакват от двоене на образите /диплопия/, световъртеж и неправилно локализиране на предметите в пространството;
5. При паралитично кривогледство главата е в компенсаторно положение, за да може да се избегне двойното виждане.
Най-чести са парализите на страничните прави мускули и на горния кос мускул. Парализите се дължат на интоксикация,въз паление, кръвоизлив, травма, инфекция и тумори в областта на ядрата или по хода на черепно-мозъчните нерви, които инерви рат външните мускули на окото.
Лечението на паралитичното кривогледство е насочено към възтановяване на функцията на засегнатите нерви и мускули. След като се установи, че това е невъзможно, се извършва оперативно изправяне на очните оси.

Съдружно и паралитично кривогледство

Коментари