Глаукома ( Повишено вътреочно налягане )


Глаукомата се характеризира с прогресивна загуба на зрителното поле поради увреждане на очния нерв (n.opticus) от повишеното вътреочно налягане. Тя е една от главните причини за слепота в целия свят, като честотата и нараства стремително след 60 годишна възраст. Заболяването може да протече асимптомно, безболезнено, с бавна загуба на периферното и парацентралното зрително поле. Ранното откриване е възможно при рутинни прегледи с измерване на вътреочното налягане (тонометрия). Вътреочното налягане(ВОН) отразява равновесието между продукцията и оттичането на вътреочна течност като нормалните стойности са 16-23 mmHg. Тя е название за много болестни състояния, водещи до намалено оттичане на вътреочна течност през системите за оттичане (зеница, трабекуларна мрежа, канали на Schlemm).
Хроничната или първична глаукома е най-честа при възрастни хора, протича асимптомно и се открива само чрез рутинен очен преглед. Дължи се на относително запушване на оттока и е с неизвестна причина. Лечението е с локални средства - холинергични агонисти (Pilocarpin), адренергични агонисти (Adrenalin), Бета-адренергични блокери (Timolol), инхибитори на карбо-анхидразата (Acetanolamid). При резистентни случаи се добавя оперативно лазерно лечение.
Вторичната глаукома съпътства други очни заболявания. Острото увеличение на ВОН настъпва с дилатация на папилата, причиняваща силна болка в окото и лицето, гадене, повръщане, цветни ореоли около източниците на светлина и загуба на зрителната острота. Хиперемията на конюнктивата, отокът на корнеята, както и фиксираната, средно разширена зеница, са често срещани симптоми. Лечението е системно намаляване на ВОН чрез хиперосмотични средства Manitol i.v., Sorbitol p.os, лазерна иридотомия.

Глаукома

Коментари