Уроци 80-90 от 640

Фигури и тропи

Фигури и тропи

Тропите - единици (думи, словосъчетания, изречения), които представляват израз, реализиращ преносен смисъл - напр. олицетворение, метафора, метонимия, ирония, алегория, хипербола и др. Стилистични (или още реторични) фигури - художествените изразни сре
zorrimutafova
10639 0
Къси вълни

Къси вълни

Характерното за късите вълни е, че те се разпространяват благодарение на стратосферата и в зависимост в коя част на обхвата се намира станцията на къси вълни могат да те чуят и в други континенти през пролетта, тъй като тогава проходимостта е наи-добра.
sakata986
2127 0
Цинк - Свойства

Цинк - Свойства

ЦИНК / Пореден № 30 / Атомна маса 65.39 - Цинкът принадлежи към ІІ Б група на периодичната система , заедно с химичните елементи кадмий и живак. Цинкът отдавна е познат на човечеството.
ivchonco
8428 0