Биология

Биология - Тип Прешленести червеи

Биология - Тип Прешленести червеи
(0 от 0 гласували)

Тип Прешленести червеи

(биология)


Прешленестите червеи са най-сложно устроените червеи.Те са свободноживеещи с прикрепен начин на живот.Към този тип спадат многочетинестите червеи,малочетинестите червеи и пиявици.
Прешленестите червеи имат следните характерни белези:
Те са трипластни животни,чието тяло е удължено,кръгло и гръбо-коремно сплеснато.То се разделя на главова част,туловище и опашна част.Външно и
вътрешно тялото е разделено на отделни прешлени(членчета),откъдето и идва
наименованието им.Кожно-мускулната торба е изградена от кутикула,епител и
два мускулни слоя(пръстеновиден и надлъжен).
При тези червеи се появява съшинска (вторична) телесна празнина.
При повечето прешленести червеи тази празнина е изпълнена с течност,която има значение при транспорта на вещества.
Движението се осъществява чрез съкращаване на мускулните слоеве.
При многочетинестите червеи се появяват странични придатъци на членчетата-
параподи,които направляват и подпомагат движението.При малочетинестите
червеи движението се подпомага от четинки,а при пиявиците-от устен и анален вендуз.

Храносмилателната система:
Тя се състои от три отдела-предно,средно и задно черво.От устата храната попада в предното черво,което се подразделя на глътка,хранопровод,гуша и
стомах.В стомаха храната се стрива механично,а в средното черво се извършва
храносмилане със смилателни сокове.Задното черво завършва с анус.

Кръвоносна система:
При повечето видове кръвоносната с-ма е затворена,т.е. кръвта се движи само с кръвоносни съдове.Сърце няма и кръвта се движи чрез пулсиране на гръбния и на пръстеновидните кръвоносни съдове.

Дихателни органи:
Те са-хриле,които за първи път се развиват при многочетинистите червеи.
са видоизменени части на параподите им.

Дишането:
При повечето червеи е дифузно през кожата на тялото,която е богато кръвоснабдена.

Отделителната система:
Тя е изградена от нов тип органи-метанефридии.Те имат фунийка,която е обърната с широка си отворена част към телесната празнина,каналче и отделителна опора.Всеки прешлен има по една двойка метанефридии.

Половата система:
Тя е различно устроена при разделнополовите и при хермафродитните прешленести червеи.Размножаването е полово и безполово.

Нервната система:
Тя е съставена от окологлътъчен нервен пръстен(мозъчни ганглии)и коремна нервна верига.При много прешленести червеи има добре развити сетивни органи(очи,обонятелни ямички,осезателни органи).Биология - Тип Прешленести червеи

Коментари