Изпити

Тест по Биология

Тест по Биология
(0 от 0 гласували)

 

Тест по биология - Значение на животните за природата и човека.

 

 

1.Свържете със стрелка вредителите с културните растения, на които вредят:

А.зелева нощенка 1.Патладжани

Б.житен бегач 2.Пшеница

В.златозадката 3.Овошки

Г.колорадски бръмбар 4.Зеленчуци 4т

 

2.Поставете изброените вредители на съответстващото им място:

А.Вредители смучещи сок от растенията-

Б.Вредители гризящи части на растенията-

а/листни въшки б/черната златка в/пръстенотворката г/белокрилка 2т

 

3.Какво представляват мините и как се образуват: ..……………………………………………. ……................................................................................................................... 2т

 

4.Кои твърдения са верни?

а/Смучещите насекоми не водят до нарушаване целостта на растенията.

б/Гъсениците отделят вещество, което запушва устицата на листата.

в/Вредителите по овощните дървета не нарушават нормалното им развитие.

г/Някои насекоми нанасят косвена вреда на дърветата заразявайки ги с болести.

д/Гризящите насекоми водят до намаляване повърхността на листата.

Отговори: А.-а, в и г; Б.-а и д; В.-б и в; Г.-а, г и д; Д.-в, г и д; 1т

 

5.Попълнете таблицата отразяваща мястото на човека в системата паразит-гостоприемник:4т

Признаци за сравнение Групи паразити Примери

Място на живот на паразита 1. ……………………

2. …………………… 1. …………………

2. …………………

Продължителност на контакт на паразита 1. ……………………

2. …………………… 1. …………………

2. …………………

 

6.Попълнете празните места в текста:

Големия чернодробен метил е (1) ……………. червеи паразитиращ в (2) …..…………….… ………………………... .Храни се с (3) …………………………….. .Той е (4) ………………… ……………... –женските и мъжките полови жлези се развиват в (5) …………..……………... .

Развитието на метила е сложно.Оплодените и изхвърлени навън яйца трябва да попаднат в (6) ………………….. за да продължат развитието си.Това е (7)……………….. гостоприемник на големия чернодробен метил. В него ларвата се размножава (8) ……………. . Получените индивиди попадат в (9) ……………………. откъдето заедно с (10) …………. попадат в (11) ………………. .Те са (12)……………….. гостоприемник на големия чернодробен метил. 6т

7.Какво включва и в какво се изразява профилактиката и борбата срещу ендопаразитите:

...................................................................................................................... 8т

 

8.Попълнете таблицата: 9т

Копринена пеперуда

Етапи в развитието Образуване на копринена нишка Грижи при отглеждането й

 

9.Кои риби са проходни?Дайте примери! ……………………………………………………… 2т

 

10.Посочете поне пет значения на земноводните за човека: …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….. 5т

 

11.Посочете поне пет значения на птиците за човека: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 5т

 

12.Какво е значението на биологичната борба с вредителите? ………………………………….

……………………………………………………………………………………………………... 2т

 

 

От бр. точки

До бр. точки

Оценка

14 т.

22 т.

Среден (3)

23 т.

31 т.

Добър (4)

32 т.

41 т.

Мн. добър (5)

42 т.

50 т.

Отличен (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по Биология

Коментари