Изпити

Тест по история вариант 3

Тест по история вариант 3
(0 от 0 гласували)

 

1. Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност пет събития, свързани с историята на Второто българско царство:

Събитие

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Избройте пет имена на участници във ВМРО:

.............................................................................

...............................................................................

...........................................................................

.......................................................................

............................................................................

 

3. На основата на идеите, отразени в цитираните текстове, разпознайте техните автори:

Идея

Личност

 

 

 

 

 

 

4. Идентифицирайте предложения откъс от документ по определените показатели:

Вид на документа

 

Време на създаване

 

Събитие, което отразява

 

 

5. Обяснете съдържанието на следните понятия и ги илюстрирайте с примери от българската история:

понятие

дефиниция

пример

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запишете в дясната колона излишното понятие от всяка група:

Нахия, санджак, кааза, вакъф, бейлербейство

 

Комита, жупан, таркан, севастократор, спахия

 

Кадия, шейх-юл ислям, нишанджия, мюфтия, ходжа

 

Испенче, девширме, юшур, тимар, джизие

 

Кардинал, патриарх, епископ,шаман, екзарх

 

 

 

8.Напишете в дясната колона събитието от българската история, което свързвате с тази дата?

716 г.

 

811 г.

 

855 г.

 

865 г.

 

1186 г.

 

1205 г.

 

1230 г.

 

1396 г.

 

 

9. Съставете цялостен отговор на исторически въпрос по плана:

Защо управлението на Симеон се нарича Златен век?

  1. Защо той е избран за княз и кога?
  2. Каква е политическата му платформа?
  3. Какви войни води той с Византия?
  4. Защо Преслав е символ на висока православна култура?
  5. Какви са постиженията на Преславската книжовна школа?
  6. Какви са постиженията на преславската рисувана керамика?

 

 

 

Тест по история вариант 3

Коментари