Изпити

Тест по история вариант 2

Тест по история вариант 2
(0 от 0 гласували)

 

1. Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност пет събития, свързани с историята на България до покръстването:

Събитие

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Избройте пет имена на  книжовници от Златния век:

.............................................................................

...............................................................................

...........................................................................

.......................................................................

............................................................................

 

3. На основата на идеите, отразени в цитираните текстове, разпознайте техните автори:

Идея

Личност

“Прочее, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки... Констнатнит Философ, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, той им състави 38 букви...”

 

“излязох на война и разбих гръцката войска, а самият кир Теодор Комнин взех в плен с всичките му боляри...И цялата му земя превзех, гръцка, албанска и сръбска...”

 

 

4. Идентифицирайте предложения откъс от документ по определените показатели:

Ония дни бяха дни на плач! Ето защо те се прегръщаха... и с риданията си огласяха местността. А сред тях вървеше великият Евтимий, подпиращ се с жезъл, облян в сълзи, с наранена душа...”

Вид на документа

 

Време на създаване

 

Събитие, което отразява

 

 

5. Обяснете съдържанието на следните понятия и ги илюстрирайте с примери от българската история:

понятие

дефиниция

пример

 

Уния

 

 

 

Мюлк

 

 

 

 

Комитат

 

 

 

 

Възраждане

 

 

 

 

Епириптарий

 

 

 

 

 

6. Запишете в дясната колона излишното понятие от всяка група:

Традиции, обреди, ангарии, обичаи, ритуали

 

Хроники, анали, мисионери, жития, летописи

 

Еснаф, пазар, чаршия, панаир, дюкян

 

Комит, жупан, таркан, таксидиот, ичергубоил

 

Войнуци, дервенджии, джелепкешани, мартолоси, чалтъкчии

 

 

7. Посочете научния термин, който съответства на отношението на османската власт към покорените християни, представено в следващия откъс от султанска заповед:

“Славяните смятат, че само един от боговете – създателят на мълнията, е единствен господар на всичко… Но почитат и реки, и нимфи, и на всички тях принасят жертви, като при тези жертвоприношения вършат гадания…”

.................................................

 

8.Напишете в дясната колона събитието от българската история, което свързвате с тази дата?

716 г.

 

811 г.

 

855 г.

 

865 г.

 

1186 г.

 

1205 г.

 

1230 г.

 

1396 г.

 

 

9. Съставете цялостен отговор на исторически въпрос по плана:

Защо управлението на Симеон се нарича Златен век?

  1. Защо той е избран за княз и кога?
  2. Каква е политическата му платформа?
  3. Какви войни води той с Византия?
  4. Защо Преслав е символ на висока православна култура?
  5. Какви са постиженията на Преславската книжовна школа?
  6. Какви са постиженията на преславската рисувана керамика?

 

 

 

Тест по история вариант 2

Коментари