Изпити

Тест по история вариант 3

Тест по история вариант 3
(0 от 0 гласували)

 

1. Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност пет събития, свързани с възрожденската българска история от 1762 до 1878г.:

Събитие

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основата на идеите, отразени в цитираните текстове, разпознайте техните автори:

Идея

Личност

“Ще имаме едно знаме, на което ще пише: «Свята и чиста република.» Време е с един труд да спечелим онова, което търсили са и търсят братя[та] французи, т. е. млада Франция, млада Русия и пр. Колко скъпо и с какви загуби?. . . Брат брата да убие - сега е време да преварим това зло!. . .”

 

“На Балканския полуостров живеят българи, сърби,гърци, румънци и арнаути. С тия народи трябва да основем федерация на основата на свободните принципи. Нека оставим всеки да си има свои училища, свое вътрешно самоуправление, свое вътрешно развитие, а всички да имаме само едно политическо отечество, което трябва да защищаваме с общи усилия.”

 

 

3. Идентифицирайте предложения откъс от документ по определените показатели:

"Братя! Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!... Ако вие,братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример...”

 

Вид на документа

 

Време на създаване

 

Събитие, което отразява

 

 

4. Обяснете съдържанието на следните понятия и ги илюстрирайте с примери от българската история:

понятие

дефиниция

пример

 

Взаимноучителна метода

 

 

 

 

Елинобългарско училище

 

 

 

 

Килийно училище

 

 

 

 

Таксидиот

 

 

 

 

5. Опишете в дясната колона с едно изречение ролята на посочената личност в лявата колона в Българското възраждане:

Иван Богоров

 

 

 

Емануил Васкидович

 

 

 

Васил Априлов

 

 

 

Петър Берон

 

 

 

Константин Фотинов

 

 

 

 

6. Посочете по един емигрантски комитет от “старите” и “младите” и разкажете за дейността им.

....................................................................................................................................

 

 

7. Кой е автор на : 

“Иванко, убиецът на Асеня”

 

“Горски пътник”

 

“Воевода”

 

“Стани, стани, юнак балкански!”

 

“Българи от старо време”

 

“Криворазбраната цивилизация”

 

 

8.Сравнете в табличен вид идеологиите на:

        Георги Сава Раковски

 

 

 

 

 

 

 

        Васил Левски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Съставете цялостен отговор на исторически въпрос по плана: 

Как българите успяват да получат църковна независимост през XIX век?

  1. Кога и къде започва борбата за самостоятелна българска църква?
  2. Кои са най-важните личности, свързали живота си с това събитие?
  3. Каква е тяхната дейност?
  4. Какво представлява Българският Великден?
  5. Кога официално българската църква е призната за самостоятелна?
  6. Кога това признание се потвърждава?

 

 

 

 

Тест по история вариант 3

Коментари