Изпити

Тест то история вариант 1

Тест то история вариант 1
(0 от 0 гласували)

 

1. Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност пет събития, свързани с антиосманската съпротива на българите:

Събитие

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Избройте пет имена на  представители на династията Асеневци:

.............................................................................

...............................................................................

...........................................................................

.......................................................................

............................................................................

 

3. На основата на идеите, отразени в цитираните текстове, разпознайте техните автори:

Идея

Личност

“Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и слънцето не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика...”

 

“Човек и добре да живее, умира. И друг се ражда. И нека роденият по-късно, като гледа това, си спомня за онзи, който го е направил.”

 

 

 

4. Идентифицирайте предложения откъс от документ по определените показатели:

“Стигнали Белград – този град е най-прочут от крайдунавските градове – и се явили при боритаркана... Като разбрал, че  те са близки на Бога мъже, той решил, че трябва да ги изпрати при княз Борис, защото знаел, че Борис жадувал за такива учени мъже...”

Вид на документа

 

Време на създаване

 

Събитие, което отразява

 

 

5. Обяснете съдържанието на следните понятия и ги илюстрирайте с примери от българската история:

понятие

дефиниция

пример

 

Сепаратизъм

 

 

 

Аул

 

 

 

 

Кавхан

 

 

 

 

Оренда

 

 

 

 

Автокефалност

 

 

 

 

 

6. Запишете в дясната колона излишното понятие от всяка група:

Нахия, санджак, кааза, вакъф, бейлербейство

 

Комита, жупан, таркан, севастократор, спахия

 

Кадия, шейх-юл ислям, нишанджия, мюфтия, ходжа

 

Испенче, девширме, юшур, тимар, джизие

 

Кардинал, патриарх, епископ,шаман, екзарх

 

 

7. Посочете научния термин, който съответства на отношението на османската власт към покорените християни, представено в следващия откъс от султанска заповед:

“Неверниците да личат чрез облеклото си, да не яздят на коне, да не надяват самурени кожи, да носят фесове и жените им да не си шият дрехи от атлаз и коприна!”

.................................................

 

 

 

Тест то история вариант 1

Коментари