История

Амореи, аморити - история на Стария свят

Амореи аморити - история на Стария свят
(0 от 0 гласували)

АМОРЕИ (аморити)

(история на Стария свят, история на Древния изток)

 

   Семитски племена те населяват Плодородния полумесец през 3-1 хилядолетие пр.н.е. Аморейският език е близък до акадския и днес е известен само от отделни запазени в тогавашните текстове имена. През 24-16 в. пр. Хр. се заселват в Сирийската степ. Около 1894 пр. Хр. завладяват Вавилон и го превръщат в център на Аморейската държава, управлявана от т.нар. I аморейска династия. Основават и други самостоятелни държави в Месопотамия; от тях най-важна роля има Мари.


Амореи, аморити - история на Стария свят

Коментари