Уроци 50-60 от 115

Икономика - Теория на международната търговня

Икономика - Теория на международната търговня

ТEМА №20 Международна търговия. Необходимост и предпоставки на международната търговия. Международна цена и определяне на обемите на износа и вноса. Търговска политика и нейните форми: свободна търговия и протекционизъм.
Simonsita
2355 0
Икономика - Основният икономически проблем

Икономика - Основният икономически проблем

1. Дефшшране на системата на икономиката. 2. Изходни критерии на ик.анализ: потребност, блага. ресурси-същност и класифккация. 3. Основен ик.проблем: безгранични потребности и оскъдност на ресурсите. 4. Алтернативен избор и ал
Simonsita
2076 0
Икономика - Пазарно равновесие

Икономика - Пазарно равновесие

Същност - Пазарното равновесие е такова състояние на пазара, при което има балансираност (количествено съвпадане) между потребителското търсене и предлагането на стоки по дадена цена на определено място и в определено време...
Simonsita
7935 0