Уроци 40-50 от 115

Икономика - Цена на работната сила

Икономика - Цена на работната сила

1. Същност и съдържание на работната сила. Цената на работната сила е сумата, за която работодателят придобива правото да използва наетите от него работници и служители в съответствие с тяхната подготовка. Тя може да се...
Simonsita
1938 0