Уроци 60-70 от 115

Други устни комуникации

Други устни комуникации

Телефонният разговор е традиционна устна комуникация. Телефонът като техническо средство е навлязъл така дълбоко в живота ни, че ние понякога започваме да злоупотребяваме с него. Например предпочитаме да говорим по телефон...
Simonsita
1596 0
Слушане аргументация и водене на разговори и преговори

Слушане, аргументация и водене на разговори и преговори

“Ако не умееш да говориш, научи се да слушаш” - е казал Публий Помпоний, един от добрите оратори на Рим през I век от н. е. Хората обичат да бъдат изслушвани, но забравят това, когато започнат да говорят. Слушането предизвиква...
Simonsita
2733 0
Основи на бизнес комуникациите

Основи на бизнес комуникациите

Комуникацията е процес (дейност), чрез който хора, групи, организации, общности, намиращи се във взаимноизгодна връзка помежду си, създават, предават и използват взаимноизгодна информация, с помощта на която организират себе...
Simonsita
3763 0