Други

Ситуации в заседание и реакции на ръководителя

Ситуации в заседание и реакции на ръководителя
(0 от 0 гласували)

Ситуации в заседание и реакции на ръководителя

1. Хора, които спорят пред всички: прекъснете ги веднага; дайте време на единия да си каже всичко; същото време дайте и на другия; не им разрешавайте да се прекъсват взаимно; целта ви е да им помогнете да разберат позициите си.

2. Хора, които приказват помежду си: кажете им: “Не бихте ли желали да споделите пред всички това, което си говорите” или “Моля, отложете разговора си след заседанието.”

3. Замислен, отвлечен човек, който не участва: отправете към него директен въпрос, това ще го стресне; ако се наложи, повторете процедурата.

4. Срамежлив участник: помолете го предварително да седне срещу вас. Когато говори, ще има възможност да наблюдава само вас. Това ще го “освободи” от напрежението.

5. Закъсняващ участник: при две направени закъснения трябва да реагирате; направете така, че и другите да реагират; закъснението символизира неуважение, липса на отговорност.

6. Участник, който предлага внезапно предложение за разглеждане: включете го непременно като последна точка в дневния ред.

Участниците в заседанието също трябва да спазват някакви норми. Например те трябва да познават много добре дневния ред, трябва да умеят да дискутират по всеки въпрос, да знаят историята на въпросите. Участник, който се подготвя добре за заседание, може да се представи също така добре на заседанието. Това „работи” за издигане на авторитета, хората започват да се вслушват в неговите мнения, предложения и идеи.


Ситуации в заседание и реакции на ръководителя

Коментари