Ролята на международната организация на труда за развитието на индустриалните отношения
14 стр.

Ролята на международната организация на труда за развитието на индустриалните отношения

Особеност на МОТ е нейната трипартидна (тристранна) структура. Основните й органи се състоят от представители на държавата, представители на работодателите и представители на работниците и служителите от съответната страна в съотношение...
admin
30 0
Международна организация на труда - същност развитие принципи органи конвенции и препоръки
20 стр.

Международна организация на труда - същност, развитие, принципи, органи, конвенции и препоръки

Сред главните мотиви за създаване на МОТ се открояват желанието за всеобщ мир, основан на социалната справедливост и установяване на хуманен режим на труд в глобален мащаб, базиран на регламентирана продължителност на работния ден....
the_magicer
0 0
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост
68 стр.

Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост

Общи правила по промишлена, пожарна безопасност и охрана на труда организация на работата в дружеството и по работни места...
silviQ
1 0
Организация на труда и трудови стандарти
21 стр.

Организация на труда и трудови стандарти

Осъществяването на трудовия процес предполага, че работната сила на работника (служителя) е съчетана с веществените елементи на производството (машини, суровини, материали). Вземайки се предвид и днешното високо техническо и технологическо развитие...
ndoe
2 2
Организация на труда и трудови стандарти
74 стр.

Организация на труда и трудови стандарти

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономич
messi
0 0
Организация на труда и трудови стандарти
9 стр.

Организация на труда и трудови стандарти

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация...
silviQ
0 0
Годишен отчет на търговска верига за електротехника и оборудване Техномаркет
5 стр.

Годишен отчет на търговска верига за електротехника и оборудване "Техномаркет"

Курсова работа по информатика на тема "Годишен отчет на търговска верига за електротехника и оборудване "Техномаркет" за Специалност – "Икономика и организация на труда".
lubega
8 0
Икономика и организация на труда Управление на човешките ресурси дистанционна форма на обучение II-ри семестър
13 стр.

Икономика и организация на труда – "Управление на човешките ресурси", дистанционна форма на обучение, II-ри семестър

В тази курсова работа ще разгледам казуса на една от служителките на "Екопродукт" ООД – Силвия Симова. Тя е бакалавър по икономика и заема длъжността експерт в отдел "Маркетинг и договори с клиенти"...
mOn
3 0