Материали 51-60 от 70

Осветителна и Инсталационна Техника 28 стр.

Осветителна и Инсталационна Техника

Проектирането е творчески процес, които не трябва да се извършва шаблонно. При проектирането трябва да се съобразяват социални, ергономични, естетични, психологични, икономични и технически проблеми. Въпреки това трябва да се съблюдават...
mOn
5 0
Преобразувателна техника 15 стр.

Преобразувателна техника

Променливотоковите регулатори са електронни устройства принадлежащи към силовата електроника, чиято функция е преобразуването - понижаването на ефективната стойност на входното променливо напрежение....
emoto_92
22 4
Изчисляване на широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция 14 стр.

Изчисляване на широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция

Широколентовите усилватели се характеризират с отношение на горната и долната честота, която е много по-голяма единица >1. Обикновена е няколко десетки херца, а - от няколко мегахерца да 100 и повече мегахерца. Тези усилватели намират широко прилож
admin
16 1
Тиристори 23 стр.

Тиристори

Тиристорът представлява управляем многослоен диод. Има нелинейна волт-амперна характеристика с две стабилни състояния (с ниска и висока проводимост) в права посока и притежава свойства на електрически вентил...
admin
16 0
Хибридна влакнесто-коаксиална мрежа 39 стр.

Хибридна влакнесто-коаксиална мрежа

Предоставяне на услуга, която е напълно конкурентна на съществуващите услуги. Особено като участник в края на съществуващ пазар, ще трябва да докаже, паритет с утвърдени играчи. Бъдете сигурни, че разбирате ключово конкурентно въпроси...
admin
7 0