Материали 31-40 от 70

Преобразувателна техника 16 стр.

Преобразувателна техника

Променливотоковите регулатори са електронни устроиства принадлежащи към силовата електроника, чиято функция е преобразуването - понижаването на ефективната стойност на входното променливо напрежение...
silviQ
11 1
Стабилизатор на постоянно напрежение 20 стр.

Стабилизатор на постоянно напрежение

Токозахранващите устройства, използващи енергията на електроразпределителната мрежа за захранване на електронна апаратура, представляват електронни преобразуватели на променливо в постоянно напрежение.
nezabravima
5 0
Курсова работа по аналогова схемотехника 19 стр.

Курсова работа по аналогова схемотехника

Усилването на електрическите сигнали е основен процес в електрониката. Устройствата, които осъществяват този процес, се наричат усилватели. Основен техен елемент, с помощта на който се извършва усилването...
mOn
14 0