Материали 61-70 от 70

Проектиране на електроцентрала по задание 16 стр.

Проектиране на електроцентрала по задание

Независимо от предназначението и ведомствената принадлежност всички електрически разпределителни уредби съдържат електрически апарати, тоководещи части и други съоръжения, които трябва да работят надеждно, както в нормален режим...
admin
4 0
Микроконтролер за готварска печка 20 стр.

Микроконтролер за готварска печка

Необходимо е захранване, осигуряващо 2 различни напрежения за схемата. Едното е+5V постоянно напрежение за микроконтролера, температурния датчик, LCD дисплея, както и за осигуряване на високо ниво на портовете, към които се свързват бутоните за...
admin
11 0
Проектиране на стабилизатор на напрежение 26 стр.

Проектиране на стабилизатор на напрежение

Възможни са много варианти на схеми на мрежови токозахранва щи устройства. На фиг.1 са показани два от най- често срещаните. На фиг.1а е дадено токозахранващо устройство с мрежов трансформатор и еднократно преобразуване на енергията...
admin
10 0
Регулиране електрическия режим на газоразряден източник на светлина 8 стр.

Регулиране електрическия режим на газоразряден източник на светлина

Направен е обзор на схеми за регулиране електрическия режим на газоразрядни източници на светлина, като е избран програмируемия таймер HEF4541B, чрез който се управлява работата на полупроводниковия превключвател.
Simonsita
13 0