Материали 11-20 от 70

Активен лентов филтър от втори ред резонаторен тип 7 стр.

Активен лентов филтър от втори ред резонаторен тип

Температурен диапазон: 0 градуса С…23 градуса С…50 градуса С; захранващо напрежение, нестабилизирано ± 15v , +/-10%; пасивни компоненти, толеранс: резистори +/-5%, кондензатори +/-10%....
rusev02
0 0
Елекрообзавеждане на асансьор 21 стр.

Елекрообзавеждане на асансьор

Асансьорите са стационарни подемни уредби с периодично действие предназначени за повдигане или спускане на хора/товари в кабина или платформа, движеща се между две или повече постоянни спирки в специално изградена шахта от неподвижно направляващи от...
gecata_maina
0 1
Изчисляване на амплитудно честотни и фазо-честотни характеристики 9 стр.

Изчисляване на амплитудно – честотни и фазо-честотни характеристики.

Запознаване с предавателните функции на линейни звена (инерционно и реално диференциращо), възможностите за изчисляването и построяването на амплитудно – честотната им характеристика
aronn
4 0
Импулсно-цифрово устройство 9 стр.

Импулсно-цифрово устройство

Съставете функционална схема и определете параметрите на импулсно-цифрово устройство, изходните импулси на което са с честота n пъти по – малка от честотата на входните импулси и със закъснение td спрямо тях.
pelikan
1 0
изчисляване на силовата част на инвертора на ток 10 стр.

изчисляване на силовата част на инвертора на ток

1) Изчиалявам мощността консумирана от захранващият източник. Тъй като инвертора не е идеален (приемам К.П.Д. на инвертора )и неговия коефициент на поезно действие е 0,9 за се получава:
rusev02
1 0