Материали 1-10 от 35

Управление на екипи 30 стр.

Управление на екипи

Екипът най–просто може да се опише като група, която работи заедно. В същността си екипът е група от двама или повече хора, които заедно работят за постигането на обща цел. Група от хора, посветени на обща цел, общи задачи и подходи...
ndoe
8 1
Държавен резерв и военновременни запаси и използването им при кризи и конфликти 18 стр.

Държавен резерв и военновременни запаси и използването им при кризи и конфликти

При неотложни нужди, свързани с подмяна и обновяване на др, деблокиране до 30% от съхраняваните резерви, със срок за възстановяване до 6 месеца, може да разреши председателя на агенцията,като своевременно уведоми...
ndoe
14 2
Производствени проекти концепции структури и инструменти за управление на времето и разходите 17 стр.

Производствени проекти: концепции, структури и инструменти за управление на времето и разходите

От "техническа" гледна точка, под проект (Project) се разбира последователност от взаимосвързани операции, насочени като правило към постигането на конкретен значителен резултат...
rusev02
0 0
Изработване на управленско решение 15 стр.

Изработване на управленско решение

Същност на процеса на управленско решение - изработването на управленско решение е най-важната процедура в управлението, понеже управлението не е пасивно наблюдение, а активна намеса в нормалния ход на функционирането на системата...
the_magicer
0 0
Избор на система за управление на бизнес процесите ВРМ за нуждите на IBM Procurement център 14 стр.

Избор на система за управление на бизнес процесите (ВРМ) за нуждите на IBM Procurement център

Темата за бизнес процесите стана изключително актуална през последните години. Значението на този термин се споделя, както от хора, заемащи ръководни постове, така и от хора, работещи в областта на информационните технологии....
rusev02
0 0
Избор на система за управление на бизнес процесите ВРМ за нуждите на IBM Procurement център 14 стр.

Избор на система за управление на бизнес процесите (ВРМ) за нуждите на IBM Procurement център

Темата за бизнес процесите стана изключително актуална през последните години. Значението на този термин се споделя, както от хора, заемащи ръководни постове, така и от хора, работещи в областта на информационните технологии....
lubega
0 0