Материали 1-10 от 2

Производствени проекти концепции структури и инструменти за управление на времето и разходите 17 стр.

Производствени проекти: концепции, структури и инструменти за управление на времето и разходите

От "техническа" гледна точка, под проект (Project) се разбира последователност от взаимосвързани операции, насочени като правило към постигането на конкретен значителен резултат...
rusev02
0 0
Същност на управлението на заплатите Система за управление на заплатите в организациите същност и елементи 5 стр.

Същност на управлението на заплатите. Система за управление на заплатите в организациите – същност и елементи.

Управлението на заплатите се разглежда като специфична дейност в контекста на общото понятие управление и на управлението на човешките ресурси в частност...
aronn
13 0