Материали 1-10 от 3

Изработване на управленско решение 15 стр.

Изработване на управленско решение

Същност на процеса на управленско решение - изработването на управленско решение е най-важната процедура в управлението, понеже управлението не е пасивно наблюдение, а активна намеса в нормалния ход на функционирането на системата...
the_magicer
0 0