Материали 21-30 от 35

Същност на управлението на заплатите Система за управление на заплатите в организациите същност и елементи 5 стр.

Същност на управлението на заплатите. Система за управление на заплатите в организациите – същност и елементи.

Управлението на заплатите се разглежда като специфична дейност в контекста на общото понятие управление и на управлението на човешките ресурси в частност...
aronn
13 0
Управление на екипи 30 стр.

Управление на екипи

Екипът най–просто може да се опише като група, която работи заедно. В същността си екипът е група от двама или повече хора, които заедно работят за постигането на обща цел. Група от хора, посветени на обща цел, общи задачи и подходи...
ndoe
8 1
Държавен резерв и военновременни запаси и използването им при кризи и конфликти 18 стр.

Държавен резерв и военновременни запаси и използването им при кризи и конфликти

При неотложни нужди, свързани с подмяна и обновяване на др, деблокиране до 30% от съхраняваните резерви, със срок за възстановяване до 6 месеца, може да разреши председателя на агенцията,като своевременно уведоми...
ndoe
14 2
Реорганизация 7 стр.

Реорганизация

Проблемите могат да се дефинират, като разлика между съществуващата и желаната ситуация. Анализът на проблема идентифицира негативните страни на една съществуваща ситуация и остановява причинно-следственната връзка между съществуващите проблеми...
cblock
9 0