Материали 21-30 от 87

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 90012000 22 стр.

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 9001:2000

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
the_magicer
0 0
Управление на качеството във фирмата 12 стр.

Управление на качеството във фирмата

Понятието "управление на качеството" интегрира в себе си онези оперативни дейности и процедури, които се прилагат с оглед осигуряване на необходимото ниво на качество на продуктите (услугите), предлагани на пазара...
gecata_maina
0 0
Международна организация по стандартизация 23 стр.

Международна организация по стандартизация

Днес стандартизацията се провежда на няколко различни равнища, на всяко от които тя изпълнява специфични функции. Заводската и отрасловата стандартизация обслужва предимно самата производствена технология...
aronn
0 0
Управление на качеството Проектна среда и качество Постигане на качество Използване на подхода за тотално качество 13 стр.

Управление на качеството. Проектна среда и качество. Постигане на качество. Използване на подхода за тотално качество.

Определение за качеството може да се дефинира от различни гледни точки: от гледна точка на продукта качеството е свързано със съдържанието на продукта- съставките или атрибутите на продукта...
messi
0 0
Управление на качеството 10 стр.

Управление на качеството

Фирмата е създадена на 26 юли 1991 година, обединяваща отличен екип от специалисти - съмишленици, водени от непрестанното желание за все по-пълното задоволяване на нарастващите нужди на клиентите на Форд...
nerven
0 0
Национална стандартизация особености нов закон Български институт по стандартизация БИС структура и основни функции 13 стр.

Национална стандартизация – особености, нов закон. Български институт по стандартизация – БИС: структура и основни функции.

Стандартизацията е система за създаване и публикуване на правила, изисквания, показатели, материали, единици за измерване и много други характеристики, понятия и термини за продукти, процеси и услуги, върху които се основават икономиката и общественият...
gecata_maina
0 0
Невъзможният триъгълник 5 стр.

Невъзможният триъгълник

Концепцията за невъзможният триъгълник. За най-доброто развитие на всяка фирма най-важното не е да убеждава клиентите си, че фирмата е най-добра във всичко (което очевидно е невъзможно, предвид невъзможния триъгълник)...
messi
0 0