Материали 11-20 от 94

Аутсорсинг на информационни технологии 18 стр.

Аутсорсинг на информационни технологии

Последните години все по-често компаниите отделят внимание на развитието на аутсорсинга, като един от най-съвременните и успешни бизнес модели, позволяващ достигането на реални конкурентни предимства...
daniche90
0 0
Медиацията същност и основни етапи 7 стр.

Медиацията: същност и основни етапи

Двете страни, които са в конфликт избягват алтернативата съд и решават да разрешат проблема чрез медиация. Тя се извършва от посредник, който е компетентен и целта е да се постигне консенсус, съобразяващ се с интересите на двете страни...
aronn
0 0
Теми по Международен бизнес 55 стр.

Теми по Международен бизнес

Развитието на съвременното световно стопанство и на международната система е под силното влияние на интеграционните процеси между групи от държави в определени географски райони...
rusev02
0 0
Бизнес стратегия на малка фирма 9 стр.

Бизнес стратегия на малка фирма

В днешно време, пред бизнес единиците възникват множество въпроси и проблеми за решаване. Това се налага от непрекъснато видоизменящата се среда и силно глобализиращия се свят...
lubega
0 0
Стартиране на собствен бизнес 17 стр.

Стартиране на собствен бизнес

Основната идея за стартиране на собствен бизнес е създаване на студио по танци в град Враца, което да предоставя на младите хора от града и региона развлекателни и модерни стилове...
nerven
0 0
Казус по Управление на смесени фирми 11 стр.

Казус по Управление на смесени фирми

Смесеното предприятие е юридическа самостоятелна стопанска единица, която обединява капитали на физически и юридически лица с различна националност. В този смисъл създаването на дружество "Сирма" АД, като смесена форма на управление...
lubega
0 0
Бизнес стратегията на малката фирма 18 стр.

Бизнес стратегията на малката фирма

Основната стратегическа цел, както стана ясно от кратката презентация на “Експертроника” ООД е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококволифицирани услуги в областта на информатиката....
aronn
0 0
Бизнес план на здравна фитнес програма 58 стр.

Бизнес план на здравна фитнес програма

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи...
silviQ
0 0
Проект за езикова школа quotНаталиquot 15 стр.

Проект за езикова школа "Натали"

Училище "Натали” е създадено през 1990 г. от петима преподаватели по английски език като първата специализирана частна езикова школа - алтернатива на държавното обучение с нови стандарти в тази област...
nerven
0 1