Материали 51-60 от 94

Транспортна инфраструктура 15 стр.

Транспортна инфраструктура

Оразмеряване на покрит склад за палетизирани единични товари, обслужван от автомобилен и железопътен транспорт. Складът е предназначен за съхранение на палетни товарни единици (ПaТЕ) в процеса на тяхното претоварване от единия на другия вид...
ivan40
5 2
Бизнес план за семеен хотел 13 стр.

Бизнес план за семеен хотел

Изграждане на семеен хотел. Семейният хател ще се памещава във вече построена и закупена триетажна сграда, за чието въвеждане в експлоатация като средство за настаняване са направени подобрения в интериора и цялостна реновация...
gecata_maina
13 1
ERP информационни системи 5 стр.

ERP информационни системи

Какво е ERP? ERP (Enterprise Resource Planning) е единна платформа, осигуряваща ефективно управление на всички дейности в компанията, свързани с финанси и счетоводство, продажби и маркетинг, производство, доставки, складово стопанство, планиране...
lubega
3 1
Процедура за организиране на практики и стажове 17 стр.

Процедура за организиране на практики и стажове

Тези правила регламентират организацията, провеждането и отчитането на практики и стажове на студентите в бакалавърска степен, обучаващи се в програми на департамент...
gecata_maina
4 0