Материали 1-10 от 2

Подготовка на преговорите Усвояване на уменията за разработване на стратегия 68 стр.

Подготовка на преговорите. Усвояване на уменията за разработване на стратегия.

Преговорите като основен елемент от ежедневната бизнес практика и същевременно вече научна дисциплина предизвикват значим интерес на изследователи и практици в ерата на глобалната икономика. Терминът "преговори" произхожда от латинската дума...
loli
6 0