Материали 1-10 от 94

Бизнес план на фризьорски салон в град София 45 стр.

Бизнес план на фризьорски салон в град София

Описание и възникване на бизнес идеята. Възникване на бизнес идеята - в следствие на маркетингово проучване. Със стартирането на тази дейност ще се задоволят нуждите на хората и ще се открият нови работни места...
the_magicer
280 17
Бизнес план на козметичен магазин 9 стр.

Бизнес план на козметичен магазин

Бизнес планът развива бъдещата перспектива за развитие на козметичен магазин. Целта е за максимално най-кратък период да покаже положителен резултат и забележително ниво на развитие сред конкуренцията...
ivan40
30 5
Пазар на недвижими имоти 10 стр.

Пазар на недвижими имоти

Пазарът на недвижими имоти е саморегулираща се система от икономически и юридически отношения, които възникват по повод покупко-продажбата и отдаването под наем на недвижимите имоти между юридически и физически лица....
admin
19 4
Разработка на ефективна организационна структура на салон за красота 18 стр.

Разработка на ефективна организационна структура на салон за красота

Настоящият проект е насочен към създаването на салон за красота. Фирмата е стартираща, като създаването и е с цел представяне възможност за бизнес дейност в сферата на услугите...
ndoe
16 4
Финансиране на бизнес организация чрез трансфер на технологии патенти и ноу-хау 7 стр.

Финансиране на бизнес организация чрез трансфер на технологии (патенти и ноу-хау)

Финансирането е съвкупност от дейности, насочени към осигуряването на необходимия капитал за учредяване на предприятие, неговото функционирането и достигането на рентабилност от дейността му. финансирането може да се получи от бюджета ...
ivan40
30 3