Материали 21-30 от 45

Топлотехническо изследване на сгради и съоръжения 4 стр.

Топлотехническо изследване на сгради и съоръжения

1.Климатични условия и вид на ограждащата конструкция. 2.Топлоизолация на ограждаща конструкция, включваща съпротивление на топлопреминаване и влажностен режим за посочената схема.
aronn
22 0
Опитно определяне коефицента на топлопредаване при принудителна конвекция на флуид в тръбопровод 4 стр.

Опитно определяне коефицента на топлопредаване при принудителна конвекция на флуид в тръбопровод

Теоретична постановка – е процес на предаване натоплина, който е характерен за флуидите и се осъществява чрез преместване и разместване на маси от флуид, имащи различни температури....
dannyboy
15 1