Материали 1-10 от 3

Измерване на температура 13 стр.

Измерване на температура

Стъклени течностни термометри. При тях се използва относителното разширение на течността, която се намира в резервоара. Основната част на термометричната течност се намира в кълбовиден или цилиндричен резервоар, който е...
nerven
0 0