Материали 1-10 от 45

Вентилация на участък зареждане на акумулаторни батерии и участък на блокформовка 4 стр.

Вентилация на участък зареждане на акумулаторни батерии и участък на блокформовка

Настоящият проект е разработен съгласно задание изготвено от възложителя „Енергия” АД. Проекта е във фаза тп и рп и съдържа необходимата за това проектна документация, технически изчисления и работни чертежи....
admin
17 0
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МАЛКИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ 34 стр.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МАЛКИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Каленото стъкло, с ниско съдържание на железни оксиди, има по-добър коефициент на пропускливост за слънчевата ирадиация в сравнение с обикновеното
messi
5 0