Материали 11-20 от 45

Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща 45 стр.

Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща

. Колекторите са разположени на 0 спрямо южната посока и наклонени на 42 спрямо хоризонта и са монтирани на покрива.
aronn
4 1
МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ТЯХНАТА НАДЕЖДН 29 стр.

МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ТЯХНАТА НАДЕЖДН

В този доклад е направен преглед на материали, използвани за изграждане на търговски слънчеви системи за топла вода.
aronn
2 0