Материали 1-10 от 117

Будизъм 19 стр.

Будизъм

Какво представлява будизма. "Трите Скъпоценности" на будизма. Кой е бил Буда? Какво Буда преподава? Какво означава "Eight-Fold Path"? Какво различава будизма от другите религии...
nerven
72 13
Ислям 15 стр.

Ислям

Ислямът е религия на поклонниците на Аллах. Названието на религията произхожда от трибуквения корем "слм" и се тълкува като покорство, послушание на човека спрямо Аллах...
cblock
108 11
Религиозен фундаментализъм 14 стр.

Религиозен фундаментализъм

За първи път терминът "фундаментализъм" се появява в европейските анали през Късното Средновековие, но неговата употреба остава ограничена. Непопулярността му през тази епоха, кара изследователите да приемат, че той...
dannyboy
10 6
Религии 28 стр.

Религии

Религията е форма на обществено съзнание, съвкупност и система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярата в свръхестествени сили, както и съвкупност от моралните норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи тази система...
loli
45 5
Митология и предхристиянство Библията религиозен и културен феномен Стар завет 10 стр.

Митология и предхристиянство. Библията – религиозен и културен феномен. Стар завет.

Учениците да осмисли историята на предхристиянството като основа за универсална ценностна система, учениците да обогатят знанията си за историята на евреите...
daniche90
124 4