Материали 1-10 от 4

Признак етническа принадлежност и религия 17 стр.

Признак етническа принадлежност и религия

Целта на настоящия доклад е да се установи дали, и доколко съществуват определени стереотипи, нагласи и предразсъдъци по отношение на признаците етническа принадлежност и религия в учебниците и учебните помагала за трети и четвърти клас...
nerven
9 0