Материали 1-10 от 11

Анализ на пазарната конюктура на търсенето и предлагането 2 стр.

Анализ на пазарната конюктура, на търсенето и предлагането

В условията на пазарна икономика всяка БО определя съвкупност от стратегически цели в сферата на маркетинга, производството, финансите и др. За да се формулират правилно тези цели е необходимо да се проведе анализ на пазара и пазарната конюнктура....
rusev02
8 0
Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията 2 стр.

Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията

Анализа на конкурентноспособността на продукцията има много съществено значение за реализацията на продукцията и конкурентноспособнастта на цялата организация. Основен метод при анализа е метода на разстоянията....
rusev02
15 3
Доходност на бизнеса 13 стр.

Доходност на бизнеса

Рентабилността на фирмата зависи от успешното разработване и управление на програмата за производството и продажбите. Влияние върху този процес оказва икономическата конюнктура, конкуренцията и продажните цени на различните продукти...
dannyboy
11 1
Бизнес комуникации 28 стр.

Бизнес комуникации

В курсовата работа е описани какво представляват бизнес комуникациите, техните предмет, задачи и цел. Описани са видовете комуникации, формите на комуникациите, бариери на комуникацията и необходимите качество и умения за ефективна комуникация....
ivan40
7 1
Бизнес план за изграждане на фитнес център 22 стр.

Бизнес план за изграждане на фитнес център

Пазарът в София е част от националния пазар, но за услугата, която предлагаме е подходящ по няколко причини: той е най- големият пазар в страната. София е “скъп” град и цените на стоките и услугите са едни от най- високите...
admin
17 0
Въведение в системите от стандарти за управление на качеството 7 стр.

Въведение в системите от стандарти за управление на качеството

Предмет на дисциплината е управлението на качеството на равнище интернационално ангажирана компания. Тя дава знания и практически умения за изграждане на система за управление на качеството в организацията....
admin
21 0