Материали 1-10 от 3

Анализ на пазарната конюктура на търсенето и предлагането 2 стр.

Анализ на пазарната конюктура, на търсенето и предлагането

В условията на пазарна икономика всяка БО определя съвкупност от стратегически цели в сферата на маркетинга, производството, финансите и др. За да се формулират правилно тези цели е необходимо да се проведе анализ на пазара и пазарната конюнктура....
rusev02
8 0
Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията 2 стр.

Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията

Анализа на конкурентноспособността на продукцията има много съществено значение за реализацията на продукцията и конкурентноспособнастта на цялата организация. Основен метод при анализа е метода на разстоянията....
rusev02
15 3