Материали 1-10 от 724

Обречената надежда в Градушка от Пейо Яворов 1 стр.

Обречената надежда в "Градушка" от Пейо Яворов

Обречената надежда. Пейо Яворов е представител на две начала – индивидуализъм и символизъм. В индивидуалистичното си поприще е силно повлиян от Пенчо Славейков и убеждението му, че поезията достига целта си, когато е насочена към индивида. В поемата си...
ndoe
110 8
Преобърнатия патриархален космос в повестта Преди да се родя 2 стр.

Преобърнатия патриархален космос в повестта „Преди да се родя”

Повествованието в “Преди да се родя” разкрива преобърнатия, отразен образ на света в съзнанието на героя. Познатият ни патриархален космос, като носител на човешки добродетели, е разколебан..
ndoe
406 7
Потомка на Елисавета Багряна 3 стр.

"Потомка" на Елисавета Багряна

Потомственият глас но волността ( съчинение разсъждение върху стихотворението "Потомка" на Елисавета Багряна ) Стихотворението "Потомка" е едно от стихотворенията от стихосбирката "Вечната и святата" на Елисавета Багряна. Тя
silviQ
27 6
Бай Ганьо - неосъщественият европеец 3 стр.

Бай Ганьо - неосъщественият европеец

Алеко Константинов е от първото следосвобожденско поколение интелигенти..Сблъсъкът между светлите възрожденски идеали и бързата буржоазна поквара е един от основните проблеми в творчеството му.
cblock
58 4