Материали 51-60 от 724

Кирил Христов- биография 4 стр.

Кирил Христов- биография

...в българската литературна история Кирил Христов оставя име и на тръбач на българския шовинизъм, независимо че в част от стиховете му се долавят и страданията на човека, изтръгнат насилствено от градивния си труд.
ivan40
1 1
Вапцаров - Пролет 5 стр.

Вапцаров - "Пролет"

Диалогичният характер на Вапцаровата поезия намира израз и в стихотворението "Пролет". Без да посочваме всички езикови средства, чрез които се придава диалогичност на текста, ще отбележим само ролята на граматическата категория лице.
loli
45 0
Атанас Далчев - човека в човека 10 стр.

Атанас Далчев - човека в човека

Стихът на Далчев е рожба на същата литературна пролет, която дава на българската поезия революционните устреми на Христо Смирненски и септемврийските поети, идейно-естетическото бунтарство на Гео Милев, стихийната виталност на Елисавета Багряна.
gecata_maina
9 1
Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев Септември 11 стр.

Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев "Септември"

Митологизмът и историзмът като феномени на съзнанието се оказват определяща опозиция в европейското мислене от християнската епоха насам. Въпреки митологичната си структура християнството е и първата исторична епоха в европейската култура.
dannyboy
1 0
Познанието тъгата и спасението в лириката на Далчев 3 стр.

Познанието, тъгата и спасението в лириката на Далчев

Въпросите за живота и смъртта, за битието, за страданието, за познанието и спасението винаги са били обект на литературните търсения и са осмисляни по различни начини през различните епохи.
nerven
4 0
Теми и идеи в творчестрото на Славейков 9 стр.

Теми и идеи в творчестрото на Славейков

Пенчо Славейков се оформя като крупна фигура в българския духовен животна границата на двата века. Творчеството му е белязано със знака на европеизма и с пренасочване на художническия поглед от обществото към човека.
messi
2 0