Материали 1-10 от 30

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България 108 стр.

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България

Логистиката се разглежда като метод на координация на дейностите в съвременните условия. Тя предоставя на ръководството на фирмата научно обосновани методи за повишаване...
gecata_maina
0 0
Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма 99 стр.

Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма

В дипломна работа се анализира дейността на спедиторска фирма и се предлагат насоки за усъвършенстването и. Разработват се иновативни предложения за усъвършенстване и вземане на навременни мерки за увеличаване на конкурентоспособността на организацията...
ndoe
0 0
Логистични системи за управление на търговска фирма 80 стр.

Логистични системи за управление на търговска фирма

В стопанската наука и практика понятието "логистика" е заимствано от военното дело. Според някои публикации използването на термина "логистика" във военното дело датира от Х в. от н.е.....
admin
60 13
Логистика 32 стр.

Логистика

Логистика и верига на доставките.. 1.същност на логистиката... 2.характерни черти на логистиката... 3.причини за появата и нарастването на ролята... 4.етапи и еволюция на логистичната концепция
MuMu
21 0
Складови процеси и системи 31 стр.

Складови процеси и системи

В съвременната икономика складовете изпълняват важни логистични функции. Процесът на общественото производство е свързан с преместване (транспорт) на предметите на труда между работните места и производствените участъци...
ivan40
6 2
Управление на материалните запаси 27 стр.

Управление на материалните запаси

Материалните запаси са годни за употреба материални ресурси, намиращи се на различни стадии на общественото възпроизводство, временно неучастващи в обществения процес на производство и управление...
admin
17 0