Материали 1-10 от 30

Логистични системи за управление на търговска фирма 80 стр.

Логистични системи за управление на търговска фирма

В стопанската наука и практика понятието "логистика" е заимствано от военното дело. Според някои публикации използването на термина "логистика" във военното дело датира от Х в. от н.е.....
admin
60 13
Логистични запаси 18 стр.

Логистични запаси

Запасите се състоят от годни за употреба, но неизползвани суровини и материали, полуфабрикати и стоки. Своевременното им осигуряване е необходима предпоставка за протичане на ефективен производствен процес....
admin
30 3
Развитие на логистичния пазар в България 8 стр.

Развитие на логистичния пазар в България

В понятието „логистика” както в миналото, така и сега се влага различен смисъл и съдържание. Етимологията на думата „логистика” съвсем не е еднозначна поради това, че има корени в различни езици...
admin
22 2
Логистичната система 17 стр.

Логистичната система

Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси,включително доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи...
loli
24 2
Пищови по стопанска логистика 2 стр.

Пищови по стопанска логистика

Пищови върху първите 5 теми от конспекта по стопанска логистика. Определение, обект на логистиката, материални потоци във фирмата, логистични дейности, логистични разходи във фирмата и стратегически задачи на логистиката....
mOn
35 2
Складови процеси и системи 31 стр.

Складови процеси и системи

В съвременната икономика складовете изпълняват важни логистични функции. Процесът на общественото производство е свързан с преместване (транспорт) на предметите на труда между работните места и производствените участъци...
ivan40
6 2
Развитие на логистичния сектор и логистични разходи 14 стр.

Развитие на логистичния сектор и логистични разходи

Предмет на логистиката е управлението на материалните ресурси в техните две състояния - динамично, като материални потоци, и статично - като материални запаси, както в рамките на една организация, така и извън нея...
nerven
15 2
Логистика в туризма 12 стр.

Логистика в туризма

Логистично обслужване в туризма: Значение и функции; формиране на системи за логистично обслужване; туристическа и тур-операторска дейност; методи за оценка на нивото на логистично обслужване на туристопотока...
mOn
22 1