Материали 1-10 от 4

Основни определения за логистиката 7 стр.

Основни определения за логистиката

В управленски аспект логистиката се дефинира като "планиране, управление и контрол на постъпващите в предприятието, обработвани там и напускащи това предприятие потоци от материална продукция и съответстващите им информационни потоци"...
mOn
10 0
Логистика 32 стр.

Логистика

Логистика и верига на доставките.. 1.същност на логистиката... 2.характерни черти на логистиката... 3.причини за появата и нарастването на ролята... 4.етапи и еволюция на логистичната концепция
MuMu
21 0