Материали 11-20 от 61

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление 19 стр.

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление

Проблемът за личността на престъпника винаги е вълнувала както теоретици, така и практици. Интересът към нейното изследване се появява много отдавна, но и до днес няма единно разбиране за престъпната личност. Това е проблем, в който се вплита сложен...
ivan40
0 4
Криминалистическа тактика 28 стр.

Криминалистическа тактика

Методика на разследване на престъпления, свързани с наркотици. Системата на общоопасните престъпления против народното здраве и околната среда съществено място заемат престъпленията свързани с наркотиците....
aronn
31 1
Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза Класификация на огнестрелните оръжия 12 стр.

Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза. Класификация на огнестрелните оръжия.

Съвременното изследване на огнестрелното оръжие при извършени престъпления се осъществява от "съдебната балистика" (ballo - от гръцки хвърлям)...
ivan40
35 14
Личността на престъпника 11 стр.

Личността на престъпника

Тясната обвързаност на индивида с характеристиките на обществото, в което живее, усвояването и възпроизвеждането на тези характеристики го превръщат в личност. По тази логика човекът като личност, а не само като човешки организъм...
dannyboy
15 1
Превенция на детската престъпност 6 стр.

Превенция на детската престъпност

Криминологията е учение за престъпността.Доминиращо е мнението, че криминологията е наука за престъпността, като сложно и многообразно масово явление. В съвременното общество това е наука за престъпността и превенцията срещу нея...
ivan40
7 1