Материали 1-10 от 61

Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза Класификация на огнестрелните оръжия 12 стр.

Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза. Класификация на огнестрелните оръжия.

Съвременното изследване на огнестрелното оръжие при извършени престъпления се осъществява от "съдебната балистика" (ballo - от гръцки хвърлям)...
ivan40
35 14
Експертиза Назначаване и процесуални правила за извършване 14 стр.

Експертиза. Назначаване и процесуални правила за извършване

Обект на криминалистическото изследване на документи са почеркът и писмената реч на човека,т.е. отразената в ръкописа информация за писмено-двигателните и речеви навици на дадена личност.
silviQ
25 12
Тероризъм и корпоративна сигурност 34 стр.

Тероризъм и корпоративна сигурност

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
Simonsita
43 7
Методи за разследване на престъпленията 18 стр.

Методи за разследване на престъпленията

Общи положения на методиката на разследване на престъпления – понятие и задачи. Понятие - Криминалистичната методика (КМ) е дял от криминалистиката, изучаващ закономерностите на организацията по разкриване, разследване...
ivan40
67 4
Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление 19 стр.

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление

Проблемът за личността на престъпника винаги е вълнувала както теоретици, така и практици. Интересът към нейното изследване се появява много отдавна, но и до днес няма единно разбиране за престъпната личност. Това е проблем, в който се вплита сложен...
ivan40
0 4