Материали 1-10 от 61

32 стр.

В зависимост от обекта, огледа може да бъде на: местопроизшествие, труп, лице и предмет. Огледа на тези обекти се осъществява в съответствие с общите процесуални и тактически правила за провеждане на даденото действие по разследването...
emoto_92
5 0
Видове фотоснимки 9 стр.

Видове фотоснимки

При извършване на процесуални действия по разследването като оглед на местопроизшествие, труп и предмети, претърсване, следствен експеримент и други, за фиксиращата фотография се явява универсален технически способ за трайно фотографско...
ndoe
13 0
Експертиза Назначаване и процесуални правила за извършване 14 стр.

Експертиза. Назначаване и процесуални правила за извършване

Обект на криминалистическото изследване на документи са почеркът и писмената реч на човека,т.е. отразената в ръкописа информация за писмено-двигателните и речеви навици на дадена личност.
silviQ
25 12
Експертизи за изследване на отпечатъци от печати и щемпели на машинописни текстове 15 стр.

Експертизи за изследване на отпечатъци от печати и щемпели на машинописни текстове

Изследването на отпечатъци от печати или щемпели като самостоятелни обекти на експертизата се среща по-рядко в експертната практика. Най-често отпечатъците от печат или щемпел са обект на изследване...
gecata_maina
14 0
Криминалистика 4 стр.

Криминалистика

При откриване на доказателства трябва да се спазват техническите изисквания като своевременност, пълнота и разнообразност, а най-често използваните методи са вероятностният и инструменталният метод...
Simonsita
7 0