Материали 51-60 от 61

Криминалистика 12 стр.

Криминалистика

Наказателна регистрация е система от знания за събиране, регистриране, класификация и запазване на съществени данни за лица, предмети и действия, свързани с разследваното престъпление. Води се от органи на МВР....
gecata_maina
10 2
Криминалистика 26 стр.

Криминалистика

Наказателната отговорност е деяние, с което се осъществява определен престъпен състав, в резултат на което за държавата възниква правото да наложи наказание, а за дееца – задължение да го изтърпи. Как се реализира накзателната отговорност?...
admin
11 2
Криминалистика 4 стр.

Криминалистика

При откриване на доказателства трябва да се спазват техническите изисквания като своевременност, пълнота и разнообразност, а най-често използваните методи са вероятностният и инструменталният метод...
Simonsita
7 0