Материали 41-50 от 61

Методи за разследване на престъпленията 18 стр.

Методи за разследване на престъпленията

Общи положения на методиката на разследване на престъпления – понятие и задачи. Понятие - Криминалистичната методика (КМ) е дял от криминалистиката, изучаващ закономерностите на организацията по разкриване, разследване...
ivan40
67 4
Криминалистика 22 стр.

Криминалистика

Криминалистиката е специална наказателно-правна наука, която изучава обществените отношения, свързани с разкриването и разследването на престъпленията и в определени граници с тяхното предотвратяване...
dannyboy
17 1
Криминалистика 22 стр.

Криминалистика

Криминалистиката възниква като самостоятелна наука в края на 19в. Произхожда от науката за наказателния процес. Основоположници на криминалистиката са представители от различни държави – франция, австрия, германия и др. Алфонс Бертальон....
mOn
12 0
Видове фотоснимки 9 стр.

Видове фотоснимки

При извършване на процесуални действия по разследването като оглед на местопроизшествие, труп и предмети, претърсване, следствен експеримент и други, за фиксиращата фотография се явява универсален технически способ за трайно фотографско...
ndoe
13 0
Експертизи за изследване на отпечатъци от печати и щемпели на машинописни текстове 15 стр.

Експертизи за изследване на отпечатъци от печати и щемпели на машинописни текстове

Изследването на отпечатъци от печати или щемпели като самостоятелни обекти на експертизата се среща по-рядко в експертната практика. Най-често отпечатъците от печат или щемпел са обект на изследване...
gecata_maina
14 0