Материали 1-10 от 57

Понятия за конституцията 88 стр.

Понятия за конституцията

Други автори приемат, че конституцията има две страни. Може да бъде разглеждана от материална страна и от формална страна. От материална страна – същността на основните въпроси, които трябва да съдържа...
ivan40
5 0
Конституционно правосъдие в Европейския съюз 69 стр.

Конституционно правосъдие в Европейския съюз

Законодателството в Европа и Америка не са изцяло продукт на парламентарната дейност. Голяма част от законодателтвото е всъщност кодификация на приетите преди това и утвърдили се прецеденти....
ivan40
6 2
Конституционно прaво 63 стр.

Конституционно прaво

Функцията на правото е да регулира/урежда обществените отношение, следователно те са предмета на конституционното право. Обществените отношения, регулирани от КП могат да бъдат разделени на три големи групи...
lubega
25 1
Лекции по Конституционно право на Европейския съюз 62 стр.

Лекции по Конституционно право на Европейския съюз

В определени области Европейският съюз може да бъде разглеждан като юрисдикция, а в други – не. По отношение на първия и втория стълб, Европейският съюз е юрисдикция, а по отношение на третия стълб (justice and home affairs) – не...
gecata_maina
0 0
Разследване и превенция на тероризма в и чрез интернет 44 стр.

Разследване и превенция на тероризма в и чрез интернет

Тероризма е един от най-големите бичове на 21 век. Започналото в края на 20 век, ново противопоставяне на световните сили и борба за нови ресурси и пазари, възроди тероризма като форма на борба...
dannyboy
12 0