Материали 1-10 от 3

Народен суверенитет- същност разграничения конституционни гаранции 8 стр.

Народен суверенитет- същност, разграничения, конституционни гаранции

Суверенитетът присъства в действащата българска конституция (чл. 1, ал 3 и чл. 9 ). Понятието се формира във Франция с изграждането на Абсолютната монархия и преживява дълбока трансформация през епохата на Великата френска революция...
messi
11 1
Политически плурализъм Правно положение на политическите партии 8 стр.

Политически плурализъм. Правно положение на политическите партии

Още от зората на съществуването на политическите общества са създадени множество форми и системи на политически живот. Различните политически формирования са изиграли съществена роля в социалната система и...
ivan40
10 0
Парламентаризъм форми на парламентарен режим 8 стр.

Парламентаризъм. форми на парламентарен режим

Модерният парламент и парламентаризмът възникват в периода на разпадането на феодалните структури в навечерието и в хода на либералните революции. Парламентаризмът в неговия класически вид се утвърждава в края на миналия век...
ivan40
22 1