Материали 31-40 от 57

Понятия за конституцията 88 стр.

Понятия за конституцията

Други автори приемат, че конституцията има две страни. Може да бъде разглеждана от материална страна и от формална страна. От материална страна – същността на основните въпроси, които трябва да съдържа...
ivan40
5 0
Правно положение на президента на Република България 15 стр.

Правно положение на президента на Република България

Президентската институция като цяло е сравнително нова за световната история. Тя бележи началото си избора на джордж вашингтон през 1789 г. за президент на Сащ...
dannyboy
12 2
Правно положение и функции на Висшия съдебен съвет 15 стр.

Правно положение и функции на Висшия съдебен съвет

Действащата българска Конституция съдържа уредба на Висшия съдебен съвет като орган на съдебната власт с разписани правомощия. Тази уредба представлява носеща греда в цялата концепция за независимостта и функционирането на съдебната власт...
ivan40
8 2
Закон за женския и детския труд в индустриалните предприяртия 1905г 4 стр.

Закон за женския и детския труд в индустриалните предприяртия 1905г.

Законодателят в лицето на Д-р Н. Генадиев, тогавашен министър на търговията и земеделието, формулира и агументира необходимостта от приемането на законопроект за женския и детския труд в индустриалните предприятия...
nezabravima
3 0
Конституционно право 20 стр.

Конституционно право

Велико народно събрание, съдилища, принципи на правосъдието, нормативна основна дейност на народното събрание, свикване и откриване, понятие за конституция, възникване, конституция и държавно устройство...
nerven
10 0