Материали 61-70 от 121

Априлско въстание - история 12 стр.

Априлско въстание - история

Априлското въстание е връхна точка в българското национално-освободително движение през епохата на Възраждането. Негова главна задача е извоюването на национална и политическа независимост...
aronn
10 2
Трети март - Освобождението на България 22 стр.

Трети март - Освобождението на България

Войната е наречена от българския народ Освободителна. Довежда до освобождението му от османска власт и създаването на Третата българска държава. Така преди 134 години на картата на Европа се появила отново 13 вековна България...
daniche90
10 0
Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България от 1887г до 1912г 36 стр.

Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България от 1887г. до 1912г.

След Освобождението Княжество България изживява динамично и противоречиво развитие. Несъмнени са успехите в икономиката. Стопанската политика на всички правителства е насочена към модернизацията, предвид капиталистическата динамика...
messi
3 1